2020 års bygdespel är inställt
 

Vi jobbar för fullt med ny teater "Liten Tuva!

        Rasbo Spelmanslag
underhåller

                Sminklogen

 Vi tackar alla som på något vis är involverad före, under  eller efter bygdespelet. Alla ni behövs för att vi ska kunna genomföra spelet. Stort Tack.