" I Grevens Tid"

3, 4 och 5 augusti 2018
pjäs av Karin Alinder

Grev Magnus med hustru Ulrika 

        Rasbo Spelmanslag
underhåller

                Sminklogen

 Vi tackar alla som på något vis är involverad före, under  eller efter bygdespelet. Alla ni behövs för att vi ska kunna genomföra spelet. Stort Tack.