Grev Magnus                       ---                   Hans Andersson
Ulrika, hans hustru                 ---                 Camilla Lövgren
Mauritz   deras barn
Birgitta    deras barn

Klas, grevens bror                  ---                 Olle Moberg
Friherinnan Charlotte            ---                 Eva Ohlsson
Överste Wrangel                   ---                 Björne Ohlsson
Agneta, hans dotter                ---                 Margareta Abrahamsson Lundvall
Ulla, Charlottes barnbarn       ---
Larsson, riksdagsman             ---                 Lennart Casteryd
Kristina, hans hustru              ---                 Inga-Lena Öström
Anna, deras dotter                  ---                 Elsa Lövgren
Fogden på Gränome              ---                 Håkan Bäfve
Vintra, mjölkerska                 ---                 Ellen Lövgren
Masserso                                 ---                Inga-Lena Öström
Järsklas, dräng                        ---                 Stefan Ross
Pelle, vallhjon                        ---                 Alexander Kallström
Jan, vallhjon                           ---                 Stefan Ross
Alner, kyrkoherde                 ---                 Björne Ohlsson
Fru Alner, hans hustru           ---                 Inga-Lena Öström