Karin Alinder

Karin Alinder Författare, Kulturforskare och föreläsare.
Fil.mag Karin Alinder (1893-1986) föddes i Göteborg, växte upp och arbetar som läroverksadjunkt i Stockholm och flyttade till Uppsala efter sin pensionering.

Främst kom hennes liv att präglas av att hon hade sina rötter i Alundabygden.
Där levde och verkade hennes farföräldrar och från första tåonåren och genom livet var hon starkt knuten till bygdens människor, traditioner och natur. Dett blev en skattkammare ur vilken hon hämtade stoff till sitt omfattande författarskap och till sin verksamhet som populär föreläsare.

Hennes brinnande intresse för teater omsatte on en rik produktion av bygdespel.Sammanlagt skrev hon ett tjugotal bygde- och lustspel, varav ett tiotal för teatersällskapet Olänningarna.
Hon medverkade också som författare i hembygdsskriften Olandsbygden, årsboken Uppland och i hembygdsboken Oland. Hon var också en av eldsjälarna bakom hembygdsmuseet Gammel Gränome.

I Södra Olands hembygdsgille var hon en av pionjärerna och gillets hedersledamot.
Karin Alinder var hedersledamot i Upplands fornminnesförening och erhöll dess förtjänstmedalj 1948.