I Grevens Tid
Handling

Greve Magnus Trauner har nyligen köpt Gränome. Han har ont om pengar och därför gjort stora inteckningar på gården. Friherrinnan Charlotte på Husbyholm ser sin chans att ta över Gränome. Till sin hjälp har hon fogden på Gränome, före detta fogde på Husbyholm.
Kopporna härjar i utlandet och är på väg in över Sverige. Greven har lovat att ordna med koppympning.Är det i "Grevens tid" som ympningen sker och vad händer med Gränome.
                               Spelet kan börja.